โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

Assumption Convent Silom School
ประกาศ

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิธีการใช้งาน
1.ใส่เลขประจำตัวของนักเรียน
2.ใส่วัน/เดือน/ปี เกิด อยู่ในรูปแบบ 01/01/2563 *ตัวอย่าง
นักเรียนเกิดวันที่ 11 มีนาคม พศ.2547 ให้ใส่ 11/03/2547