โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
ประกาศ

นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับผลการเรียน สามารถติดต่อได้ที่ห้องธุรการ เวลา 08.30 - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และขอให้นักเรียนติดตามประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทาง www.ptd.ac.th เพื่อรับทราบข่าวสารของทางโรงเรียนค่ะ