โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

Praharuthai Donmuang School
ประกาศ

นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารเกี่ยวกับผลการเรียน สามารถติดต่อได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ เวลา 09.00 - 15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และขอให้นักเรียนติดตามประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ได้ทาง www.ptd.ac.th เพื่อรับทราบข่าวสารของทางโรงเรียนค่ะ