เซนต์ยอแซฟสกลนคร

SaintJosephSakonnakhon
ประกาศ

ประกาศรายงานผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2565 วิธีตรวจผลสอบ 1. คีย์เลขประจำตัวนักเรียน ในช่องเลขประจำตัว เช่น 5468 2. ใส่วันเดือนปีเกิดในช่อง วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น 24/03/2550 3. คลิก เข้าสู่ระบบ หรือกด Enter