โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์

SAINT JOSEPH KALASIN SCHOOL
ประกาศ

วิธีการดูผลการเรียน 1. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 2. กรอกรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีพ.ศ.เกิด(นักเรียน) **ตัวอย่าง 15 มีนาคม 2555 รหัสคือ 15/03/2555 (อย่าลืมใส่ / ) ** ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบจำนวนมาก หากเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณารอสักครู่ **