ธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Thidamaepra School
ประกาศ

- ประกาศผลการสอบประจำปีการศึกษา 2562
- เลื่อนวันจำหน่ายหนังสือ และเสื้อผ้า โดยไม่มีกำหนด (หากพร้อมจำหน่ายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
- การรับหลักฐานของนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 ให้นักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้หลักฐานเท่านั้น มารับได้ที่โรงเรียน วันที่ 3 เม.ย. 63 เวลา 09.00-15.00 น. ที่คุณครูประจำชั้น (ระดับชั้น ป.6 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ฝั่งประถม , ม.3 และ ม.6 รับได้ที่หน้าอาคารดวงหทัยฝั่งมัธยมศึกษา)
- ระดับชั้นอื่น ๆ ให้มารับผลการเรียนได้ช่วงเปิดเรียนปีการศึกษา 2563