โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

Dowroongwittaya School
ประกาศ

📣 ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบผลการเรียน
1. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก แล้วเลือก ตรวจสอบ
2. กรอก วัน/เดือน/ปี พ.ศ. เกิด เช่น 09/03/2550 แล้วเลือกเข้าสู่ระบบ
💬 หมายเหตุ เข้าดูผลได้ทั้งทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์