โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

Assumption Convent Silom School
ประกาศ

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

1.ใส่รหัสนักเรียน เป็นเลขจำนวน 5 หลักหลังจากนั้นเลือกตรวจสอบ

2.ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนเพื่อยืนยันตัวตน

3.เลือกปุ่มรายงานผลการเรียน

*ใบรายงานผลการเรียนสามารถเซฟลงคอมพิวเตอร์ หรือ สั่งปริ้นออกมาเป็นเอกสารได้